T: +90 216 340 71 77

Projeler

Projeler

BOTAŞ RMS (Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu) Otomasyon Projeleri            

Botaş ülkemiz doğal gaz arzını ve iletimini sağlayan bir devlet kurumu olup, tüm yüksek basınç girişli (35 – 75 Barg) gaz beslemelerinde kurulacak basınç düşürme ve ölçüm istasyonların teknik özelliklerini belirleyen ve bu istasyonların denetlemesini yapan kurumdur. RMS A  (yüksek basınç girişli basınç düşürme ve ölçüm istasyonu) otomasyon sistemi ise genel olarak aşağıdaki ekipmanlardan oluşur

Türbin Gaz Sayacı

Ultrasonik Gaz Sayacı

Transmitter (Basınç, Sıcaklık, Fark Basınç)

Flow Computer (Akış Bilgisayarı)

Gaz Kromotografı

RTU

Yangın Algılama Sistemi

FM 200 yangın Söndürme Sistemi

Aktüatörler

Enstruman Switchleri (Vana, Kapı, Slum Shut vs)

 

RMS A Otomasyon sisteminde en önemli kısım şüphesiz güvenliktir. Gaz algılama ve söndürme sisteminin sorun çalışması garanti altına alınmalıdır. RMS shelter binası içerisinde, kazan dairesinde ve kontrol odasında takılı gaz, alev ve duman detektörleri yardımı ile yangın algılanması yapılıp ortaya çıkmış tehlikeye göre operatörü bilgilendirmek, siren ile civarda bulunan insanları haberdar etmek, FM 200 söndürme sistemini devreye almak veya istasyon giriş çıkış vanalarını kapatmak (shutdown) RMS A Otomasyon sisteminin birincil görevidir.

 

RMS A Otomasyon sistemlerinde ikinci derecede önemli kısım ise ölçüm otomasyonudur. Ölçüm otomasyonu Botaş tarafından yerel gaz dağıtım sistemine veya son kullanıcıya yapılan gaz satışının doğru bir şekilde yapılması açısından önemlidir.  Türbin tip gaz sayacı esas ölçümün yapıldığı sayaç olup bu ölçüm ayrıca ultrasonik tip sayaç ile de kontrol edilmektedir. RMS A Otomasyon sistemi her iki tip sayaçtan ve transmitterlerden alınan bilgilerin akış bilgisayarı (Flow Computer) üzerinden sisteme lokal SCADA ve Botaş SCADA’sına aktarılmasını sağlar. RMS A Otomasyon sistemi bunu yaparken her iki tip sayaç arasında oluşan sapmaları raporlamaktadır da. RMS A otomasyon sistemi ayrıca on-line çalışan gaz kromotografı yardımı ile sisteme verilen doğal gazın kromotograf değerlerini de belirler ve bu değerleri akış bilgisayarlarına  (flow computer) hacim düzeltme ve enerji hesabında kullanılmak üzere gönderir.

RMS A otomasyon sistemlerinde raporlamalar da büyük önem arz etmektedir.  Günlük gaz çekişlerin 1 milyon metreküplere ulaştığı bu tesislerde her an neler oluyor hem Botaş merkezden hem yerel gaz dağıtım firmalarının sitemlerinde anında görülüyor ve rapor ediliyor olması gerekmektedir.

 

Kısaca RMS A otomasyon sistemi doğal gazın önem ve tehlikesinin farkında, ölçüm ekipman ve modelleri hakkında bilgi sahibi uzman kişi ve firmalar tarafından kurulması gereken ve yaptığı iş gereği kesintisiz ve sorunsuz çalışması gereken sistemlerdir.