T: +90 216 340 71 77

Ürünler

Gaz Kromatografı

 

Gaz Kromatografı Gas Chromotograph

Basınç Düşürme ve Ölçüm İstasyonu Pressure Reducing Measuring Station A tipi 35-75 barg giriş basıncını 16-19 barg çıkış basıncına düşürmektedir. Gaz kromatografı PRMS-A istasyonlarından geçen doğal gazın kompozisyonunun analinizi yapan ölçüm enstrümanıdır.

Gaz kromatografı, doğal gaz bileşenlerinin gazdaki konsantrasyonlarını ölçer ve bunu ayarlanan sıklıkta yapmaktadır.